Huidige generatie ouders ervaart de opvoeding als minder belastend

Gepubliceerd op: 23 maart 2018 23:45

Zeeuwse ouders vinden de opvoeding van hun jonge kinderen minder belastend dan de generatie ouders van zestien jaar geleden. Zij weten de opvoeding beter te combineren met andere taken en ze komen minder vaak in situaties terecht waarin ze niet weten hoe te reageren op hun kind. Dat blijkt uit onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland onder ouders van 3- en 4-jarigen dat in 2017 voor de vijfde keer werd gehouden.

Ervaren belasting

Het ouderschap wordt als een minder grote belasting ervaren dan 16 jaar geleden. In vergelijking met toen, vindt de huidige generatie het ouderschap van jonge kinderen minder vermoeiend. Ook geven nu minder ouders aan dat de verantwoordelijkheid van de opvoeding hen zwaar valt en minder ouders vinden dat ze er alleen voor staan.

In vergelijking met zestien jaar geleden zijn ouders – naar eigen zeggen – ook beter in staat om de opvoeding van hun jonge kinderen te combineren met andere taken. Het percentage ouders dat weinig aan andere zaken toekomt sinds ze kinderen hebben, daalde licht van 75% in 2001 naar 70% in 2017.
 

Verschillen tussen ouders

Niet alle ouders ervaren de opvoeding op dezelfde manier. Zo geven laagopgeleide ouders, in vergelijking met hoogopgeleide ouders, vaker aan dat de verantwoordelijkheid van de opvoeding hen zwaar valt en dat ze in situaties terecht komen waarin ze niet weten hoe te reageren op hun kind. Hoogopgeleide ouders ervaren daarentegen meer tijdsdruk bij de opvoeding dan laagopgeleide ouders. Ze hebben meer moeite om de opvoeding met andere bezigheden te combineren en vinden het ouderschap vermoeiender. Gescheiden ouders vinden het lastiger om in bepaalde situaties te reageren op hun kinderen dan niet-gescheiden ouders.

Samenstelling van het gezin

Het merendeel van de jonge kinderen in Zeeland groeit nog steeds op met gehuwde ouders. Het aantal jonge kinderen met ongehuwde ouders neemt echter toe. Ook is er een toename van het aantal éénoudergezinnen. Bij ouders van jonge kinderen die uit elkaar gaan, dragen moeders doorgaans de dagelijkse zorg voor het kind. Co-ouderschap komt bij 15% van de gescheiden gezinnen voor. Het zijn vooral hoogopgeleide ouders die het ouderschap evenredig verdelen als ze uit elkaar gaan.

Hulp van buitenaf

Familieleden en vrienden springen steeds vaker bij als ouders hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun jonge kinderen. Zo neemt het aandeel ouders toe dat aangeeft informele hulp te krijgen bij de opvoeding van grootouders en/of andere mensen van buiten het gezin. Ook praten meer ouders over de opvoeding met anderen dan zestien jaar geleden. Het zijn vooral ouders die beiden werken die hulp en steun van buitenaf ontvangen.  

Meer onderzoek over de jeugd

Deze factsheet en alle andere onderzoeken van de Jeugdmonitor Zeeland zijn te vinden op de pagina Jeugd.