Gezinnen met jonge kinderen combineren steeds vaker vormen van kinderopvang

Gepubliceerd op: 3 augustus 2018 17:00

Het nieuwe themarapport van de Jeugdmonitor Zeeland over ouders van jonge kinderen laat zien dat gezinnen met jonge kinderen steeds vaker kiezen voor een combinatie aan kinderopvang. Kozen de gezinnen twaalf jaar geleden vaak voor één vorm van opvang; tegenwoordig combineren ze opvang door van bijvoorbeeld het kinderdagverblijf en onbetaalde opvang door familie, vrienden en bekenden gebruik te maken.

Combinatie aan opvang
Steeds meer gezinnen met jonge kinderen maken gebruik van een combinatie aan kinderopvang. Voorheen maakten zij van vooral gebruik van één vorm van opvang, zoals of het kinderdagverblijf, of de betaalde oppas, of de onbetaalde oppas door familie en bekenden.

Vooral formele vormen van opvang winnen aan populariteit
Gezinnen met jonge kinderen maken steeds vaker gebruik van het kinderdagverblijf, de gastouder of de buitenschoolse opvang (=formele vormen van kinderopvang). Kijkend naar de informele kinderopvang dan blijkt dat de betaalde oppas aan populariteit heeft ingeboet. De onbetaalde opvang door familie, vrienden en buren was in 2005 al populair en heeft verder aan populariteit gewonnen.

Meer dagdelen naar kinderopvang
In 2005 maakten de meeste gezinnen met jonge kinderen twee dagdelen per week gebruik van een vorm van kinderopvang. In 2017 is dit vier dagdelen per week. Het aandeel gezinnen dat zes dagdelen of meer per week gebruik maakt van de kinderopvang is tussen 2005 en 2017 bijna verdubbeld (van 14% naar 27%).

Werkende ouders
Opvallend is dat 43% van de gezinnen met twee fulltime werkende ouders geen gebruik maakt van kinderopvang. Een verklaring die reeds in landelijk onderzoek is gegeven, is dat voltijdswerkende ouders hun werktijden meer flexibel kunnen inzetten en vaker thuis kunnen werken dan ouders met een andere arbeidssituatie. Hierdoor zouden voltijdswerkende ouders in staat zijn om hun betaalde werkzaamheden te combineren met eigen zorg voor de kinderen.

Nieuwe vragen
Bekend uit ander onderzoek is dat jonge kinderen aan een zestal volwassenen kunnen wennen als het gaat om de opvoeding; indien dit er meer zijn dan kan het leiden tot stress en onrust bij de kinderen. Waarom kiezen gezinnen met jonge kinderen steeds vaker voor een combinatie aan opvang? En wat doet het vaker combineren van kinderopvang met het welzijn van kinderen? Een bredere discussie en nader onderzoek rond dit thema zijn nodig.

Meer onderzoek over de jeugd

Deze publicatie en andere onderzoeken van de Jeugdmonitor Zeeland zijn te vinden op de pagina jeugd.