Een bloeiende filmsector zal Zeeland goed doen

Gepubliceerd op: 27 januari 2017 12:39

Op vrijdag 27 januari 2017 is het rapport ‘Films in Zeeland’ van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland aangeboden aan gedeputeerde Jo-annes de Bat. Het doel van het onderzoek in opdracht van CAVAK en Zigzag was om zicht te krijgen op het gemeenschappelijk nut van film- en tv-producties in Zeeland.

Kansen voor Zeeland als filmregio?

ZB| Planbureau deed daartoe
(1) een korte analyse van de Nederlandse en Zeeuwse situatie,
(2) een korte internationale literatuurstudie en
(3) beknopte analyse van recente producties (zie bijlage 1).

Op basis van deze stappen is met inbreng van experts binnen en buiten Zeeland een zogenoemde SWOT (kansen-analyse) opgesteld voor Zeeland als filmregio.

Conclusies van het onderzoek zijn achtereenvolgens:

  • De directe economische waarde voor de Zeeuwse economie (d.w.z. de directe bijdrage van films) was tot nu toe beperkt.
  • De indirecte economische waarde van films voor Zeeland (d.w.z. het effect van films op andere economische ontwikkelingen) is in potentie veel groter.
  • Lessen uit onder andere Canada en Engeland laten zien dat investeringen zich pas op de lange termijn uitbetalen. Een beetje geluk is ook nodig.
  • Voor Zeeland geldt dat hoe meer er directe relatie is met de aantrekkelijkheid van Zeeland (zon, strand, rust, natuur en bv. fietsen), hoe kansrijker de economische impact.

Logische aanbevelingen die Zeeland goed zouden doen:

  • Een centrale herkenbare plek waar grotere producties ook binnen kunnen worden gefilmd en afgewerkt
  • Een goede koppeling van de filmsector met de toeristische en economische ‘branding’ van Zeeland.

Voor meer informatie: Joris Meijaard of Jeroen van Ooijen

Naar de publicatie