De Staat van Zeeland

Gepubliceerd op: 29 januari 2018 15:42

De constatering in het rapport de Staat van Zeeland dat het aantal inwoners van Zeeland dat woont in een niet-stedelijke omgeving tussen 2009 en 2017 is gedaald met 28.000 is weliswaar correct, maar behoeft nadere uitleg.

Naar aanleiding van de media-aandacht voor deze constatering wil ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland hierop graag reageren en een nuancering aanbrengen. Het was beter geweest als ZB deze nuancering in het rapport had vermeld.

Enerzijds trokken meer mensen, vooral jongeren en 65-plussers, van het Zeeuwse platteland naar de stad. Anderzijds is deze ontwikkeling het gevolg van een wijziging van de manier waarop het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meet, en waardoor er minder platteland in Zeeland is dan acht jaar geleden. Deze meetwijziging bij het CBS[1] werd door de PZC terecht geciteerd en deze nuancering zal alsnog worden toegevoegd aan de Staat van Zeeland.

De constatering dat Zeeland verstedelijkt blijft overeind; de term ‘leegloop’ kan betiteld worden als enigszins voorbarig. Verstedelijking is niet alleen een feitelijke constatering in Zeeland, maar ook een mondiale ontwikkeling.

[1] Vanaf 2015 is gebruikgemaakt van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als bron voor het meten van de mate van stedelijkheid. Hiervoor werd het Geografisch Basisregister (GBR) als bron gebruikt. Deze bronwijziging veroorzaakt een trendbreuk in de cijfers ten opzichte van 2014.