Cultuureducatie met kwaliteit

Gepubliceerd op: 12 juli 2017 14:43

Rapportage van een onderzoek naar cultuureducatie in Zeeland.

Het betreft een evaluatie over de periode 2013 – 2016 van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), gecombineerd met een inventarisatie van verwachtingen en behoeften voor de komende jaren.

ZB voerde dit onderzoek uit en is tevens penvoerder voor de subsidieregeling CmK. CmK beoogt cultuureducatie op basisscholen te bevorderen en te integreren in het totale lespakket.