Criminaliteit in Zeeland in cijfers

Gepubliceerd op: 4 december 2017 15:30

Is de criminaliteit gedaald of gestegen in de afgelopen jaren? Hoeveel misdrijven worden er in de provincie gepleegd? Cijfers over de omvang, aard en ontwikkeling van criminaliteit in Zeeland zijn te vinden op het dashboard van ZB| Planbureau.

Politie- en slachtofferschapcijfers

De omvang en ontwikkeling in criminaliteit wordt vaak gemeten met behulp van politiecijfers en slachtofferschapcijfers. Politiecijfers geven inzicht in het aantal misdrijven dat door de politie wordt vastgesteld in een proces-verbaal. Slachtofferschapcijfers geven inzicht in het aantal burgers dat aangeeft slachtoffer te zijn van misdrijven.

Hoewel beide bronnen tot relevante inzichten kunnen leiden, zijn ze niet optimaal betrouwbaar om criminaliteit te meten. Politiecijfers worden onder andere beïnvloed door de aangiftebereidheid van burgers, de nauwkeurigheid van registratie en het politiebeleid. Als de politie bijvoorbeeld prioriteit geeft aan het opsporen van drugsmisdrijven dan zal dit ook terug te zien zijn in de politiestatistieken. Slachtofferschapcijfers worden onder andere beperkt door het geheugen van de bevraagde en manier waarop de vraag door de bevraagde wordt geïnterpreteerd. Niet elke burger zal bijvoorbeeld hetzelfde verstaan onder ‘geweld’. Het voordeel van de slachtofferschapcijfers is daarentegen dat de drempel om via een enquête melding te maken van een misdrijf soms lager is dan voor het melden bij de politie.
 

Criminaliteitsindex

Om tot een meer betrouwbaar beeld te komen van de omvang en ontwikkeling in criminaliteit combineert ZB politiecijfers met slachtofferschapcijfers. Deze combinatie wordt uitgedrukt in een criminaliteitsindex. Hoe lager het indexcijfer, des te minder criminaliteit. De criminaliteitsindex is een ‘tool’ om de veranderingen in criminaliteit in Zeeland te meten. ZB volgt bij het berekenen van de criminaliteitsindex het voorbeeld van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam combineert op een slimme en toegankelijke manier de politiecijfers en slachtofferschapcijfers. De criminaliteitsindex bestaat uit een indexcijfer voor criminaliteit in het algemeen, en uit indexcijfers voor de afzonderlijke misdrijfvormen.

Het dashboard

Het dashboard van ZB geeft inzicht in de criminaliteitsindex. Ook geeft het dashboard inzicht in de oorspronkelijke politiecijfers en slachtofferschapcijfers.
 

Meerwaarde

De criminaliteitscijfers zijn bruikbaar om de ontwikkeling in criminaliteit te monitoren en de effecten van genomen beleidsmaatregelen in kaart te brengen. De uitkomsten worden via het dashboard en de databank van ZB| Planbureau openbaar gemaakt zodat beleidsmakers en andere belangstellenden inzicht krijgen in de (ontwikkeling van) criminaliteit. ZB| Planbureau bericht elke 2 jaar over de ontwikkeling in criminaliteit in de Statistische Atlas.