Arbeidsmarkt in grensregio's

Gepubliceerd op: 6 maart 2018 08:34

Het project Werkinzicht heeft tot doel de arbeidsmobiliteit in en tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen te bevorderen door transparante informatie over de arbeidsmarkt in deze regio’s te bieden.

Werkinzicht

Werkinzicht wil bijdragen aan de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio’s. Dit gebeurt door een innovatieve wijze van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie op maat via dashboards voor de werkzoekenden, werkgevers, onderwijs, overheden en intermediairs op de arbeidsmarkt. Het project wordt uitgevoerd door CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk - KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en ZB| Planbureau die samen deze uitdaging aan gaan.

Interreg

Werkinzicht is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie