Aantal overledenen door leukemie stijgt

Gepubliceerd op: 7 maart 2018 09:00

ZB heeft in opdracht van UCR onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak leukemie in Nederland. Daarvoor zijn gegevens geraadpleegd uit de beveiligde microdata van het CBS. ZB heeft namelijk toegang tot deze data en beschikt over de expertise om de juiste bewerkingen uit te voeren. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in het aantal sterfgevallen per maand als gevolg van leukemie over een periode van 20 jaar.

Het aantal Nederlanders dat jaarlijks overlijdt als gevolg van leukemie is in de periode 1995-2016 toegenomen met ruim 800 (30%). Die toename is vooral in de meer recente jaren zichtbaar. In 2016 overleden 3618 Nederlanders aan leukemie. Daarom zijn ook cijfers per maand bekeken. In de wintermaanden januari en december stierven sinds 1995 gemiddeld de meeste mensen als gevolg van leukemie. In februari opmerkelijk genoeg de minste. UCR onderzoekt op dit moment of deze fluctuaties verband houden met fysische (temperatuur) en biologische (o.a. influenza) wintereigenschappen.

                     * voorlopige cijfers