Aantal jeugdige verdachten van misdrijven in Zeeland daalt

Gepubliceerd op: 5 oktober 2017 16:07

ZB| Planbureau heeft in het kader van de Jeugdmonitor Zeeland onderzoek gedaan naar slachtoffers en verdachten van misdrijven onder Zeeuwse jongvolwassenen. Wat blijkt: het aantal verdachten in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar is afgenomen in Zeeland tussen 2015 en 2016 met 12%. In Vlissingen en Middelburg worden de meeste misdrijven gepleegd. Daar zijn de meest jongvolwassenen slachtoffer van een delict. Bovendien worden daar de meeste misdrijven geregistreerd door de politie.

Mishandeling

Jongvolwassenen zijn vaker slachtoffer van mishandeling en openbare geweldpleging dan volwassen Zeeuwen. Zo was 4% van de Zeeuwse jongvolwassenen slachtoffer van mishandeling in 2016. Ter vergelijking: onder de Zeeuwse volwassenen en onder de algemene Nederlandse populatie was dit respectievelijk 1% en 2%. Dat Zeeuwse jongvolwassen relatief vaak betrokken zijn bij openbare geweldpleging blijkt ook uit de verdachtencijfers van de politie Zeeland. Zo werden ruim 200 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar in 2016 verdacht van mishandeling. Aanzienlijk meer dan het aantal jeugdige verdachten van andere misdrijven.

Middelburg en Vlissingen meest, Kapelle minst

Kijkend naar de Zeeuwse gemeenten zien we dat Vlissingen en Middelburg de meest onveilige gemeenten van Zeeland zijn. In deze gemeenten worden de meeste misdrijven per 1000 verblijvende personen geregistreerd. Bovendien ligt het slachtofferschap onder Zeeuwse jongvolwassenen (21-23 jaar) in Vlissingen en Middelburg beduidend hoger dan in de rest van Zeeland. De gemeente Kapelle valt daarentegen positief op. Deze gemeente kent de minste misdrijven per 1000 verblijvende personen (politiecijfers) en heeft het laagste percentage slachtofferschap onder jongvolwassenen (21-23 jaar).   

Minder jeugdige verdachten

In 2016 werden 390 jongvolwassenen verdacht van High Impact criminaliteit. In 2013 waren dit er nog 590. High Impact misdrijven hebben doorgaans een grote impact op het slachtoffer en de onveiligheidsgevoelens van de Zeeuwse bevolking. Het gaat om misdrijven zoals mishandeling, bedreiging, moord en doodslag en woninginbraken. Het aantal High Volume misdrijven, oftewel ‘veelvoorkomende’ misdrijven, is gedaald van 395 in 2013 naar 285 in 2016. Bij High Volume misdrijven gaat het vooral om diefstallen en inbraken in auto’s, winkels en bedrijven. De aanpak van High Impact en High Volume criminaliteit heeft landelijk de hoogste prioriteit bij politie, Openbaar Ministerie en bestuur. Opvallend is dat het aantal High Impact misdrijven onder de Zeeuwse jongvolwassenen hoger ligt dan het aantal High Volume misdrijven. Met andere woorden jongvolwassenen zijn vaker betrokken bij mishandeling en openbare geweldpleging dan bij inbraken en diefstal.

Cybercrime

In de Jeugdmonitor Zeeland is ook gekeken naar cybercrime. Cybercrime is criminaliteit, gepleegd met behulp van of met als doel ICT. Specifiek kijkend naar de 21- tot en met 23- jarigen was 14% slachtoffer van cybercrime in 2016. Het gaat dan om ruim 1600 21-23- jarigen. De meeste slachtoffers van cybercrime geven aan dat gekochte goederen via internet nooit zijn geleverd (koopfraude) of verkochte goederen via internet nooit zijn betaald (verkoopfraude).  

Meer informatie

Deze factsheet met alle informatie en uitkomsten, en alle andere onderzoeken van de Jeugdmonitor Zeeland, zijn ook te vinden op de pagina Jeugd van ZB| Planbureau.