14 en 15 jarigen in Zeeland

Gepubliceerd op: 11 november 2015 12:09

Hoeveel jongeren zijn lid van een vereniging in uw gemeente? En hoeveel verlenen er mantelzorg? Bekijk dit en meer op de nieuwe infokaarten over derdeklassers in het voortgezet onderwijs.

Een groot deel van de 14 en 15 jarigen uit klas 3 van het voorgezet onderwijs hebben meegedaan aan de enquête van de Jeugdmonitor Zeeland. De resultaten daarvan zijn in kaart gebracht op één Infokaart per gemeente in Zeeland.

Bekijk de Infokaarten