Regionale spreekuren

Gepubliceerd op: 21 augustus 2020 08:54

De subsidieregeling ‘Vestigingsklimaat’ zorgt voor een sterke economie zodat Zeeland concurrerend is met andere regio’s. ZB biedt op verzoek van Provincie Zeeland advies en begeleiding aan voor deze subsidieregeling. Heb je een idee kom dan naar een van de regionale spreekuren om dit te bespreken. De spreekuren vinden plaats van 17.00 tot 19.00 uur in het stadhuis van Zierikzee op 2 september, het stadhuis van Terneuzen op 3 september en het stadhuis van Goes op 8 september.

Meld je hier aan voor een van de regionale spreekuren.

Programma

Tijdens het spreekuur gaat u in gesprek met medewerkers van de Provincie Zeeland en/of van ZB. U krijgt informatie over de volgende drie onderwerpen:


1. Algemene informatie over de subsidieregeling Vestigingsklimaat.
2. Maatwerk advies voor uw idee voor deze subsidieregeling.
3. Aanvullende informatie over fondsen en cofinanciering. En MAEX/Zeeland, het digitaal platform voor maatschappelijke initiatieven.
 

Aanleiding

De subsidieregeling Vestigingsklimaat moedigt projecten aan die het leven in Zeeland (nog) aangenamer maken, waardoor het voor inwoners, werknemers en bedrijven aantrekkelijker wordt hier te wonen én te werken.
Dat is nodig, want het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave voor Zeeland. Ook versterkt de subsidieregeling de initiatiefkracht van bewoners en bedrijven en stimuleert nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen inwoners, bedrijven en overheid.
Denk aan projecten zoals bewoners die bij sluiting van een school zelf vervoer naar een school in een andere kern organiseren en dit vervoer breder inzetten. Of een samenwerking tussen verschillende bedrijven om huisvesting en scholing voor jonge werknemers te realiseren. Er is € 500.000 aan subsidie beschikbaar. Tot 27 november 2020 kan dit worden aangevraagd. Meer info via dezb.nl/vestigingsklimaat. Hier kun je ook het webinar van 24 juni jl. terugkijken.