Opening Infoplaza

Gepubliceerd op: 21 augustus 2020 08:46

infoplaza in de ZB

Op donderdag 10 september om 16.30 uur opent de Middelburgse wethouder Carla Doorn het nieuwe INFOPLAZA in de ZB in Middelburg.

De Bibliotheek: het maatschappelijk hart in de samenleving

Taal- en digivaardigheid zijn de basis voor participatie in de samenleving en voor zelfredzaamheid van burgers. Op het nieuwe INFOPLAZA in de ZB zijn het Informatiepunt Digitale Overheid en het Taalhuisloket gevestigd.
 

Informatiepunt Digitale Overheid

Het Informatiepunt Digitale Overheid is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de (digitale) overheid. De ZB-medewerkers helpen klanten met vragen voor websites van overheidsorganisaties zoals Belastingdienst, CJIB, DUO of SVB. Zij kunnen vragen als: Heb ik recht op huurtoeslag als ik ga samenwonen? Hoe teken ik bezwaar aan tegen een verkeersboete? Heeft mijn thuiswonende dochter recht op studiefinanciering? en Waar en hoe vraag ik AOW aan? beantwoorden en waar nodig doorverwijzen naar andere maatschappelijke organisaties.
 

Taalhuisloket

Bij het Taalhuisloket worden mensen persoonlijk geholpen die beter Nederlands willen leren lezen en spreken, een taalcursus zoeken of taalvrijwilliger willen worden.
 

Andere instanties

Naast deze eerder genoemde loketten biedt het INFOPLAZA ruimte voor andere organisaties om spreekuren te organiseren aan een eigen balie en in spreekkamers. De Sociale Cliƫntenraad is de eerste organisatie die hiervan gebruik maakt.