Zwart en wit met elkaar in gesprek op het Bevrijdingsfestival

Gepubliceerd op: 20 april 2023 09:12

Betekent de vrede die in 1945 is getekend evenveel vrijheid voor iedereen? Op 5 mei 2023 gaan we daarover met elkaar in gesprek tijdens de Keti Koti dialoogtafel

Deze dialoogtafel is een ontmoeting - tussen witte en zwarte Zeeuwen (en alle kleuren daar tussenin) - waarbij wordt stilgestaan bij de gevolgen in het heden van het gezamenlijke slavernijverleden. Het thema van deze avond is: Samen anders, anders samen.

De Keti Koti dialoogtafel vindt plaats tijdens Bevrijdingsfestival Zeeland in woonzorglocatie Scheldehof, Peperdijk 263 in Vlissingen. De maaltijd begint om 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur). Aanmelden vóór 28 april 2023 via dezb.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Deze vrijheidsmaaltijd vindt plaats in het kader van het landelijke Herdenkingsjaar Slavernijverleden. In 2023 herdenken en vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. In Zeeland is er al vele jaren aandacht voor het trans-Atlantische slavernijverleden als wezenlijk onderdeel van de Zeeuwse geschiedenis.

Maar wat betekent dit nu voor onze Zeeuwse samenleving vandaag de dag? Op 5 mei brengen we dit gesprek op gang. De Keti Koti dialoogtafel is gericht op het met elkaar delen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens. We gebruiken een gezamenlijke maaltijd die herinnert aan het slavernijverleden.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen en de samenstelling van dialoogkoppels is inschrijving verplicht. Om dezelfde reden vernemen we ook graag of u al dan niet een migratieachtergrond heeft.

Meer achtergrondinformatie over de Keti Kofi tafel

Aanmelden voor de Keti Koti dialoogtafel