Zeeuws Weerzien, de krant vol herinneringen

Gepubliceerd op: 11 januari 2019 11:59

Op woensdag 16 januari reiken gedeputeerde A.J. van der Maas en burgemeester R.J. van der Zwaag het officiële eerste nummer van de krant ‘Zeeuws Weerzien’ uit in zorg- en verpleegcentrum Nieuw-Sandenburgh in Veere.

Verhalen in woord en beeld

ZB levert een bijdrage aan de verhalen met kennis en research en afbeeldingen vanuit de Beeld- en de Krantenbank Zeeland.

Samen herinneringen ophalen brengt mensen dichter bij elkaar. Zeeuws Weerzien komt tot stand in nauwe samenwerking met Stichting Feest van Herkenning, die bijeenkomsten organiseert waarbij het delen van herinneringen centraal staat. Als ambassadeur van Stichting Feest van Herkenning is gedeputeerde Van der Maas enthousiast over de voortzetting van de krant: “De krant is een prachtig middel om ouderen bij elkaar te brengen en samen herinneringen op te halen. Maar ook om aan jongeren door te geven hoe het leven er vroeger aan toeging. Daarmee slaat de krant een brug tussen verschillende (Zeeuwse) generaties. Ik hoop van harte dat veel inwoners van Zeeland plezier beleven aan het lezen van de artikelen.”
De redactie van de krant spant zich in om een zo breed mogelijk beeld te geven van ‘het Zeeland van toen’ en werkt daarbij samen met Zeeuws Archief, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

De krant is gratis mee te nemen vanaf half januari in o.a. de Bibliotheken in Zeeland.

Wil je zelf eens snuffelen in onze Beeldbank of Krantenbank?