ZB weer gecertificeerd met hoge cijfers

Gepubliceerd op: 28 oktober 2021 17:00

ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB) ontving deze week het plezierige bericht dat de organisatie voor de komende vier jaar weer gecertificeerd is, wederom met hoge rapportcijfers en nu ook als POI (Provinciale OndersteuningsInstelling).

De certificering is het resultaat van een uitvoerige audit door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBTC) uit Den Haag. De audit was anders dan andere keren, omdat de ZB niet alleen als openbare bibliotheek (in Middelburg, Vlissingen en per Bibliobus) maar ditmaal ook als Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) werd gecertificeerd. De ZB voldoet, aldus de auditors, niet alleen aan de relevante wet- en regelgeving, maar is ook goed voorbereid op de toekomst.

Het auditrapport van CBTC noemt de innovatieve en wendbare aanpak van de ZB, die het tot een toekomstbestendige organisatie maakt, met vele samenwerkingspartners binnen Zeeland en daarbuiten. Ook worden de actieve preventieve aanpak van laaggeletterdheid en de brede dienstverlening van de ZB genoemd. Als kwetsbaar punt noemen de auditoren onder andere het ontbreken van indexering van de subsidie van de Gemeente Middelburg.

Directeur-bestuurder Perry Moree is zeer content met de certificering en het auditrapport: “De auditoren noemen de ZB een begrip in Zeeland, een innovatieve bibliotheek met een groot bereik. We zullen er alles aan doen om dit nog verder te verbeteren. Ik ben blij met het feit dat we voor het eerst als POI zijn gecertificeerd."