ZB met hoge rapportcijfers weer gecertificeerd

Gepubliceerd op: 22 december 2017 09:54

Om de vier jaar is het spannend bij de Nederlandse openbare bibliotheken: de verplichte vierjaarlijkse certificeringsaudit, uitgevoerd door Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), vindt dan plaats. In september was ZB aan de beurt.

Voor de eerste keer na de veelbesproken fusie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop, waarbij 25% van het budget van de organisatie werd wegbezuinigd, is ZB kritisch beoordeeld op de wijze waarop de bibliotheekfunctie in Middelburg wordt uitgevoerd. ZB is glansrijk, dus met zeer hoge rapportcijfers, uit de audit gekomen. ZB kreeg een certificaat uitgereikt en daarnaast ook een gevelbord, om naast de ingang van het gebouw op de Kousteensedijk te bevestigen.

ZB-directeur Perry Moree:

“We waren bijzonder verheugd om dit prachtige resultaat te vernemen. Naast het eerder dit jaar verschenen zeer positieve rapport van de KWINK-Groep, waarbij de nieuwe organisatie als geheel werd geëvalueerd, kregen we in ons recente klanttevredenheidsonderzoek het cijfer acht, en deze certificering maakt het feest compleet. Ik beschouw dit als een beloning voor de inzet van onze medewerkers.”

Op het gebied van ledenaantallen en uitleningen van ZB is ook positief nieuws te melden. Tegen de landelijke trend – ontlezing en minder boekuitleningen – in, is bij ZB een kentering ontstaan in deze terugloop. Het aantal uitleningen bedraagt ongeveer 600.000 op jaarbasis en het aantal leden is 22.000. Ook in de Vlissingse bibliotheekvestiging, die sinds medio 2017 door ZB wordt gerund, is het aantal uitleningen niet dramatisch gezakt, hetgeen bijzonder is gezien de forse bezuinigingen in die gemeente. Dat in Zeeland het lenen van boeken is afgenomen, heeft te maken met forse bezuinigingen in het bijzonder in de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen. Hier zijn veel vestigingen gesloten of verkleind tot (onbemenste) afhaalpunten. Daarnaast is hier een keuze gemaakt voor kleine vestigingen in scholen.

In geheel Zeeland worden overigens de nieuwe taken van de bibliotheek zoals preventie en bestrijding van laaggeletterdheid (taalcursussen, digitale cursussen, faciliteren van het invullen van belastingformulieren e.d.) succesvol opgepakt.