ZB Meet Up: interactieve livestream 70 jaar Molukkers in Nederland

Gepubliceerd op: 14 april 2021 13:13

ZB organiseert op zondag 25 april van 15.00-16.00 uur in samenwerking met vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap een interactieve livestream met als onderwerp ’70 jaar Molukkers in Nederland’.

Gasten

Kijkers kunnen direct vragen stellen en opmerkingen maken via een tijdens de uitzending in beeld gebracht whatsappnummer. Moderatoren Maurits Sep en Lily Leiwakabessy gaan onder andere in gesprek met mr. John Wattilete, president van de RMS in ballingschap en met historicus drs. Wim Sopacua. Daarnaast is te gast Bas van den Tillaar, burgemeester van de gemeente Vlissingen. Deze gemeente onderhoudt sinds 1989 een stedenband met Ambon.

Aanleiding

Dit jaar herdenken we dat 70 jaar geleden de eerste Molukkers in Nederland kwamen, een nog steeds gevoelige kwestie in de Nederlandse geschiedenis. Tijdens de Meet Up bespreken we verleden, heden en toekomst. Waarom zijn de Molukkers hier? Welk leed is hen aangedaan? Hoe vergaat het hen anno 2021? Waarom sturen juist nu meer dan honderd Nederlandse burgemeesters een brief naar het nieuwe kabinet met de vraag tegenover de Nederlandse samenleving te erkennen dat de ontvangst en opvang zeventig jaar geleden onwaardig is geweest. Hoe zien we de toekomst van het Molukse volk?

ZB ziet het als kennisinstituut en als plaats van ontmoeting en debat als haar taak over dit onderwerp de dialoog te organiseren, zeker nu in een tijd waar mensen elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten.

Actief

Iedereen kan actief en live meedoen met de Meet Up via de link.

Deze ZB Meet Up is mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland in het kader van Four Freedoms door het jaar heen.

Foto: Collectie Moluks Historisch Museum

Materialen in ZB

Podcasts

Websites

Beeldbank/Krantenbank/Tijdschriftenbank Zeeland

  • Beeldbank Zeeland van ZB bevat een kleine 1.300 foto’s van Molukkers in Zeeland, vanaf de jaren vijftig tot heden
  • Krantenbank Zeeland biedt een overzicht van de meer dan 4.440 krantenartikelen die er in de Zeeuwse dagbladen tussen 1948 en heden aan de Molukse gemeenschap en hun activiteiten werden gewijd
  • Tijdschriftenbank Zeeland bevat enkele tientallen artikelen uit even zovele Zeeuwse tijdschriften die gaan over Molukkers of het leven in hun wijk