VoorleesExpress Middelburg

Gepubliceerd op: 23 januari 2018 13:42

De VoorleesExpress brengt kinderen in Middelburg in aanraking met geschreven en gesproken Nederlands. Eén keer per week, een half jaar lang, komt er een vaste voorlezer van de VoorleesExpress langs met verschillende boeken.

Wat is de VoorleesExpress?
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een Nederlandse taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Aanpak
Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren - op hun eigen manier. Daarnaast versterkt de VoorleesExpress het partnerschap tussen school en ouders. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken. Inmiddels is de VoorleesExpress actief in 100 gemeenten met 4000 vrijwilligers en worden jaarlijks 3700 gezinnen voorgelezen.

Uitgangspunten
• Ouders centraal: we gaan uit van de talenten en mogelijkheden van ouders. Samen met hen zoeken we naar manieren waarop zij de taal- en leesontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren.
• Leesplezier vergroten: een positieve houding tegenover lezen bij kinderen en ouders is een voorwaarde voor het stimuleren van taal. De liefde voor boeken en (voor)lezen van vrijwilligers inspireert kinderen en ouders.
• Partnerschap ouders en school versterken: een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.
• Mensen met elkaar in contact brengen: als mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact worden gebracht, kan dit leiden tot positievere denkbeelden en tot meer kennis over elkaar.

Resultaten
• De taal- en leesontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd.
• De taalomgeving bij kinderen thuis wordt verrijkt.
• Ouders worden in staat gesteld om op hun eigen manier de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.
• Het partnerschap tussen school en ouders wordt versterkt, zodat ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van kinderen en elkaar daarbij ondersteunen en versterken.

Voor wie?
Wij richten ons op gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar. Gezinnen moeten zich inzetten om de voorlezer gedurende 20 weken welkom te heten bij hen thuis. Daarnaast moet een gezin voldoen aan het volgende profiel:
• Hebben de kinderen een taalachterstand?
• Hebben de ouders moeite met de Nederlandse taal?
• Hebben de ouders moeite met voorlezen aan hun kinderen?
• Stellen de ouders contact met iemand met een andere achtergrond op prijs?
• Zijn de ouders (of één van hen) zelf gemotiveerd om de kinderen te helpen met de taalontwikkeling?
• Woont het gezin in Middelburg?
 

Contact
Informatie aanvragen kan telefonisch en via e-mail. Neem contact op met de projectleider van VoorleesExpress Vlissingen:
voorleesexpressmiddelburg@dezb.nl, of 0118-654318 / 0118-654365


Organisatie
De VoorleesExpress Middelburg wordt uitgevoerd door ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.