Standplaats Zeeland 8, 9 en 10 november met Monique Kremer over burgerschap en inclusief samenleven

Gepubliceerd op: 18 oktober 2021 11:36

Standplaats Zeeland is een meerdaags programma waarin voor Zeeland relevante maatschappelijke thema’s aan de orde worden gesteld. Dit gebeurt door een (inter)nationaal deskundige van naam in Zeeland uit te nodigen. ZB Bibliotheek van Zeeland kent een lange traditie van Standplaats Zeeland met gerenommeerde gasten als Wubbo Ockels, Louise Fresco, Alexander Rinnooy Kan, Paul Schnabel, Jeroen van der Veer, Thomas Rau, Nout Wellink, Bernard Wientjes en Jan Rotmans. Tijdens Standplaats Zeeland 2021 op 8, 9 en 10 november is Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA, te gast.

Monique Kremer

Monique Kremer is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Adviesraad Migratie (ACVZ), lid van de raad van toezicht van het Verwey-Jonker Instituut en de raad van advies van het UWV Werkbedrijf. Als senior wetenschappelijk medewerker werkte ze mee aan talloze rapporten bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Thema burgerschap en inclusief samenleven
Burgerschap en inclusief samenleven is een breed en actueel thema. Ook relevant in Zeeland, in een samenleving waarin de overheid zich terugtrekt, het voortbestaan en toegang tot voorzieningen worden bedreigd (leefbaarheid) en burgers een steeds actievere rol spelen in het behoud van en de vitaliteit van hun woon- en leefomgeving. Monique Kremer is vooral geïnteresseerd in hoe voorkomen wordt dat scheidslijnen tussen mensen zich verdiepen, bijvoorbeeld tussen kort en langgeschoolden, mensen die gezond zijn en mensen die daarmee worstelen, mensen met en zonder migratieachtergrond. Ze kijkt daarvoor naar de wijk. Op wat voor manier kunnen burgers elkaar ontmoeten, in de moestuin, bibliotheek of de winkel. Dat gaat niet altijd vanzelf. Wie moeten daarbij helpen? Sociale professionals waarschijnlijk, én burgers zelf. Maar ook op het werk moeten we kijken. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt? Burgers – als collega’s – en werkgevers hebben daarin een rol te spelen.

Hoe dit proces, dat niet vanzelf gaat, in Zeeland verloopt en wat daarin anders zou kunnen is onderdeel van Standplaats Zeeland.