Samen eten en praten tijdens de Keti Koti dialoogtafel

Gepubliceerd op: 1 juni 2022 12:05

Op 30 juni 2022 vindt in het Zeeuws Archief in Middelburg de Keti Koti dialoogtafel plaats. Deze dialoogtafel is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de Nederlandse slavernij. Deelname is gratis. Vanwege een beperkt aantal plaatsen en de samenstelling van dialoogkoppels is inschrijving voor de dialoogtafel verplicht.

De maaltijd begint om 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur). Aansluitend is er om 20.00 uur gelegenheid deel te nemen aan de wake bij het Slavernijmonument op de Balans in Middelburg.

Na twee jaar organiseert de Keti Koti Tafel Community nu weer een face-to-face ontmoeting tussen witte en zwarte Zeeuwen (en alle kleuren daar tussenin). Een ontmoeting waarin wordt stilgestaan bij de gevolgen in het heden van het gezamenlijke slavernijverleden. Een verleden dat in het Zeeuws Archief tastbaar aanwezig is. De maaltijd en rituelen zijn verbonden met het leven op de plantages. De dialoog is gericht op het met elkaar delen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens in het heden en heeft als thema: ‘Ons verleden is de kracht van onze toekomst’.
Kijk voor meer informatie over de Keti Koti Tafel op ketikotitafel.nl/zeeland.

Keti Koti
Op 1 juli 1863 is de slavernij afgeschaft in de Nederlandse Koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Dit wordt op 1 juli, Keti Koti (verbreek de ketens), herdacht en gevierd. Kijk voor het volledige activiteitenprogramma op ssmz.org.

De dialoogtafel op 30 juni is een initiatief van Keti Koti Tafel Community Zeeland en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland / Four Freedoms Door Het Jaar Heen, Keti Koti Zeeland, ZB Bibliotheek van Zeeland en Europe Direct.
 

Aanmelden (vóór 20 juni)