Zeeuws-Vlaamse kranten beschikbaar op Krantenbank Zeeland

Gepubliceerd op: 22 juli 2019 10:15

Vanaf 22 juli 2019 zijn meer dan 100.000 Zeeuws-Vlaamse krantenpagina’s beschikbaar op Krantenbank Zeeland. Het afgelopen jaar hebben Gemeente Terneuzen en ZB samen het initiatief hiertoe genomen. De beschikbaarheid van historische kranten is onderdeel van de digitale ontsluiting van de historische archieven van de Gemeente Terneuzen. Doel is om historisch materiaal over de regio voor een breed publiek beschikbaar te maken.

Het gaat om diverse nieuws- en advertentiebladen en kranten zoals de Axelsche Courant (1885-1970), Zelandia (1901-1902), de Ter Neuzensche Courant (1860-1944), het Terneuzensch Volksblad (1911-1917), Luctor et Emergo (1912-1917) en de Vrije Zeeuw (1945-1957). De laatste krant was voor de omliggende jaren al beschikbaar, maar is door dit samenwerkingsproject nu integraal raadpleegbaar.

De meeste kranten hebben een duidelijke katholieke of protestants-christelijke signatuur en zijn inmiddels opgehouden te bestaan, maar andere kranten zijn de verre voorlopers van kranten die tegenwoordig nog steeds verschijnen. Zo werd de Ter Neuzensche Courant, die onder een andere naam al vanaf 1855 verscheen, tijdens de Tweede Wereldoorlog voortgezet als Gemeenteblad van Terneuzen (1944), hetgeen weer de voorloper was van de Vrije Zeeuw (1944). De Vrije Zeeuw ging in 1975 op in de Stem, de voorloper van de huidige krant BN/de Stem. Zodoende is meer dan anderhalve eeuw Zeeuws-Vlaamse krantengeschiedenis met elkaar verbonden en beschikbaar via Krantenbank Zeeland.

Wie een historische duik in de digitale kranten wil maken, kan dat op krantenbankzeeland.nl. Typ bijvoorbeeld je familienaam in, en je zult versteld staan hoeveel ‘hits’ je krijgt.

*Foto: Dagblad Luctor et Emergo. Antirevolutionair Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeland, van 1 januari 1914.