Meer dan 1000 kinderen in Vlissingen krijgen een Vakantie(voor)leestas

Gepubliceerd op: 29 juni 2021 09:59

Twaalf Vlissingse scholen doen mee met het project Vakantielezen van ZB in Vlissingen.

Dit project is bedoeld voor kinderen in groep drie en vier om een zomerleesdip te voorkomen. Ook ruim 300 peuters van de peutergroepen van Kinderopvang Walcheren krijgen dit tasje. De laatste twee weken van juni worden de tasjes met de Boekfiets op de scholen bezorgd. Het eerste Vakantie(voor)leestasje wordt op 1 juli om 8.30 uur uitgereikt op de Theo Thijssenschool, Troelstraweg 471-475 in Vlissingen door Willem Jan Vader, mede-eigenaar van de Jumbo in Vlissingen en Koudekerke. We organiseren een leuke activiteit op het schoolplein en aansluitend kunnen de kinderen hun Vakantieleestas ophalen bij de Boekfiets.

Vakantielezen groep drie en vier

Kinderen die in de zomer blijven lezen, behouden hun leesniveau of gaan zelfs vooruit! Om het lezen te blijven stimuleren, krijgen leerlingen die naar groep vier of vijf gaan een aantrekkelijk Vakantieleestasje. In dat tasje zitten onder andere: twee leesboeken, een taalspelboekje, een samenleesboek en een poster met een mooie uitdaging om mee te doen met het online leesprogramma van Biblionet Groningen. De kinderen ontdekken dat je door lezen kunt reizen naar verre oorden en landen.

Vakantie(voor)lezen peuters

In het kader van Boekstart in de kinderopvang worden meer dan 300 peuters verrast met een vakantie(voor)leestasje. Met de tas stimuleert ZB de ouders om in de zomervakantie voor te (blijven) lezen aan hun peuter. Het tasje bevat een boekje met daarbij voorleestips voor de ouders en een bon voor het gratis lidmaatschap. Alle kinderen tot 18 jaar worden gratis lid van de Bibliotheek.

Muziekschool Zeeland

In aansluiting op ‘Vakantielezen’ biedt de Muziekschool Zeeland een interactief digitaal muziekatelier. De sessie wordt verzorgd door het Team MaakMuziek van Muziekschool Zeeland. Zij werken vanuit de MaakMuziek-methodiek waarin de eigen verbeelding en de inbreng van de leerling centraal staat. Muziek als middel om te communiceren, om verhalen te vertellen.

Tijdens de Zomerschool in Vlissingen doen leerlingen van de zomerschool mee met de muzieksessie ‘Muzikaal je Verhaal’. Dit programma wordt tijdens de zomervakantie aangeboden in verschillende bibliotheken in Zeeland.
 

Taalontwikkeling

Voorlezen is enorm belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal. Voorlezen versterkt de band tussen ouders en kind.
Het Vakantie(voor)leestasje heeft naast een enthousiasmerende functie, ook een preventieve functie. Het boek in het tasje draagt bij aan een taalrijke omgeving thuis voor de peuters van de peutergroepen. Ieder kind verdient het om een gevuld boekenplankje te hebben. Als kinderen vaak en op een leuke manier met taal bezig zijn, vergroot dat hun leesplezier en taalontwikkeling. Hierdoor hebben ze meer kans op een voorspoedige schoolloopbaan.

Stichting Lezen stimuleert vakantielezen

‘Vakantielezen’ is een project van Stichting Lezen met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in Nederland te stimuleren.