Kostbare boeken logeren in Middelburg

Gepubliceerd op: 17 december 2018 10:42

Een voorraad kostbare boeken uit het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen zal een aantal jaren tijdelijk in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland verblijven.

Met ingang van 2019 gaat het gerenommeerde kunstmuseum zeven jaar dicht voor verbouwing.
Behalve beeldende kunst, bezit Museum Boijmans ook grote collecties grafische werken en bijzondere oude boeken. Het museum maakt gebruik van de lange sluiting om een deel van dat boekenbezit een flinke opknapbeurt te geven. Daarvoor komen de geselecteerde boeken naar Middelburg. De werkzaamheden vinden plaats in het atelier van de Middelburgse boekrestaurator Marijn de Valk. Ondertussen zullen de boeken die voor conservering in aanmerking komen, zeker twee jaar bewaard worden in de kluis van ZB.

Expositie gerestaureerde boeken

Gedurende die periode zal ZB steeds een wisselend deel van het Rotterdamse kostbare bezit in een grote vitrine tentoonstellen. Het publiek kan kennis nemen van fraaie oude boeken die anders niet gauw tevoorschijn komen.
De boeken uit Museum Boijmans worden op dinsdag 18 december in Middelburg verwacht. De schatkamervitrine op de eerste verdieping van ZB zal in het voorjaar van 2019 met de eerste gerestaureerde boeken gevuld worden. Naar verwachting kunnen de bezoekers zeker tot eind 2020 het bijzondere bruikleen uit Rotterdam bekijken.