Komt een mens bij de dokter

Gepubliceerd op: 9 mei 2023 14:56

De reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat en vertelt verhalen uit de spreekkamer van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Ontmoet mensen die, hoe verschillend ze ook zijn, één ding met elkaar gemeen hebben: ze zoeken naar inclusieve zorg. De tentoonstelling is van 12 tot 31 mei 2023 te zien op twee locaties: in ZB Bibliotheek van Zeeland in Middelburg en voor de ingang van Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

Gebrek aan kennis heeft serieuze gevolgen

Sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen een rol bij aandoeningen en de behandeling hiervan. Maar omdat hierover nog veel kennis ontbreekt, of onvoldoende wordt toegepast, worden diagnoses soms gemist en behandelingen (te) laat gestart. Zo worden hartinfarcten bij vrouwen vaker niet herkend dan bij mannen, blijkt ook uit het verhaal van Maxine: “Mijn huisarts deed een paar maanden allerlei onderzoeken en toen daar niks uitkwam, volgde de diagnose burn-out. Soms rolde ze zelfs met haar ogen als ik weer op consult kwam.”
Kai werd als transjongen in de jeugdzorg in een meidengroep geplaatst en kreeg Bart het gevoel dat hij als man zelf zijn depressie moest oplossen. Yoa’s verhaal laat zien dat het belang van inclusieve gezondheidszorg niet stopt bij de voordeur, door te vertellen over haar fijne ervaringen in een woonvoorziening voor oudere LHBTI-personen.

Jannet Vaessen, directeur-bestuurder van WOMEN Inc. en penvoerder van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat: “We hebben de afgelopen jaren veel bereikt met deze alliantie om inclusieve zorg dichterbij te brengen en zullen daarmee doorgaan. Extra investeringen zijn hard nodig om de overblijvende kennishiaten weg te nemen. Minister Kuipers, die zich heeft uitgesproken als ambassadeur van gendersensitieve gezondheidszorg kan hier een doorslaggevende rol in spelen.’’

Het naar Zeeland halen van beide tentoonstellingen is mede mogelijk gemaakt door ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen, Frits Lensvelt Stichting en ZB Bibliotheek van Zeeland.

Meer informatie over de tentoonstelling