De VoorleesExpress viert feest met gezinnen en vrijwilligers

Gepubliceerd op: 27 september 2022 09:03

Op zaterdag 1 oktober 2022 organiseert ZB Bibliotheek van Zeeland een VoorleesExpress Voorleestfeest in De Combinatie in Vlissingen.

Het voorleestfeest in De Combinatie in Vlissingen is voor alle gezinnen die nu deelnemen of de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen aan dit Voorleesproject. Wethouder Jeroen Portier zal de ochtend feestelijk openen.

Eens per jaar organiseert de ZB een activiteit speciaal voor de deelnemende gezinnen van De VoorleesExpress. Door een financiële bijdrage uit fundraising van de Soroptmist Club Walcheren, een vrouwelijke serviceclub met ruim 72.000 leden uit 120 landen, kunnen we onze kinderen ook een boekenplankje cadeau doen, aangeschaft met korting via Boekhandel ’t Spui. Deze boekenplankjes gaan we versieren tijdens het Voorleesfeest. Natuurlijk wordt er ook voorgelezen uit het prentenboek van het jaar 2022 ‘Maar eerst ving ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp. Dit boek is vertaald in onder andere het Turks en Arabisch. We gaan daarom ook in drie talen (Nederlands, Turks en Arabisch) voorlezen deze ochtend.

VoorleesExpress

Wat is de VoorleesExpress? Een vrijwillige voorlezer komt twintig keer thuis bij een gezin. In die twintig sessies van ongeveer een uur gaan ze samen voorlezen, praten, spelen en taalspelletjes doen. Samen met kind én ouder(s). De voorlezer creëert daarmee een taalrijkere omgeving. Kinderen krijgen veel en rijke taal aangeboden en ouders worden gemotiveerd en geadviseerd in hoe ze lezen een vaste plek kunnen geven binnen hun gezin.

Deze impuls, waarbij de ZB nauw samenwerkt met scholen, peutercentra, andere organisaties uit het sociaal-maatschappelijke veld én ouders, is mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Vlissingen vanuit de zogenaamde onderwijsachterstandsgelden.

Wilt u meer informatie over de VoorleesExpress, de methodiek of bent u geïnteresseerd in de rol van vrijwilliger, kijk dan op onze website.

Aanvullende informatie

Soroptimist Club Walcheren

Ieder kind zijn eigen boekenplank