Bijna 1000 kinderen in Vlissingen krijgen een Vakantie(voor)leestas!

Gepubliceerd op: 24 juni 2020 08:22

Maar liefst elf Vlissingse scholen doen mee met het project Vakantielezen van ZB in Vlissingen.

Dit project is bedoeld voor kinderen in groep 3 en 4 om een zomerleesdip te voorkomen. Ook ruim 300 peuters van de peutergroepen van Kinderopvang Walcheren krijgen een goed gevuld tasje.
De laatste twee weken van juni worden de tasjes met de Boekfiets op de scholen bezorgd. We organiseren een leuke activiteit op het schoolplein en aansluitend kunnen de kinderen hun Vakantieleestas ophalen bij de Boekfiets.

Vakantielezen groep 3/4

Kinderen die in de zomer blijven lezen, behouden hun leesniveau of gaan zelfs vooruit! Om het lezen te blijven stimuleren, krijgen leerlingen die naar groep 4 of groep 5 gaan een aantrekkelijk Vakantieleestasje. In dat tasje zitten onder andere: 2 leesboeken, een taalspelboekje, een samenleesboek, een VakantieBieb-kaart, een flyer met tips voor ouders en een ‘Waar is Wally’ speurtocht.

Speurtocht

Tijdens de zomervakantie kunnen de kinderen samen met hun ouders een speurtocht maken door de stad op zoek naar Wally, naar de zoekboeken van Martin Handford. De ouders krijgen hierbij allerlei (voor)leestips. Als de kinderen samen met hun ouders alle Wally’s gevonden hebben, kunnen ze in ZB| Bibliotheek Vlissingen een kleinigheidje ophalen. Na de zomer wordt er in de boekenkring op school nagepraat over de gelezen boeken.

Vakantie(voor)lezen peuters

Met het Vakantie(voor)leestasje stimuleert ZB de ouders om in de zomervakantie voor te (blijven) lezen aan hun peuter. Het tasje bevat onder andere twee (voor)leesboeken, een vrolijke kleurplaat, een flyer met handige voorleestips en een boekenlegger.

Taalontwikkeling

Voorlezen is enorm belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal. Voorlezen versterkt de band tussen ouders en kind.
Het Vakantie(voor)leestasje heeft naast een enthousiasmerende functie, ook een preventieve functie. De boeken in het tasje dragen bij aan een taalrijke omgeving voor de peuters van de peutergroepen. Ieder kind verdient het om een gevuld boekenplankje te hebben. Als kinderen vaak en op een leuke manier met taal bezig zijn, vergroot dat hun leesplezier en taalontwikkeling. Hierdoor hebben ze meer kans op een voorspoedige schoolloopbaan.

Lezen is leuk

‘Vakantielezen’ is een project van Stichting Lezen met als doel de taalontwikkeling van kinderen in krimpregio’s in Nederland te stimuleren.