Taalvrijwilliger worden?

Gepubliceerd op: 7 juni 2017 16:24

Van de volwassen Nederlanders heeft 1 op de 9 moeite met lezen en schrijven. Dit zijn zowel mensen van allochtone als autochtone komaf. Deze taalachterstand zorgt voor sociale uitsluiting en minder kansen op de arbeidsmarkt.