Feestelijk tekenmoment Taalakkoord Zeeland

Gepubliceerd op: 8 februari 2019 09:01

Perry Moree heeft namens de ZB het Taalakkoord Zeeland ondertekend. Samen met 15 andere organisaties vormt de ZB een samenwerkingsverband dat zich inzet voor het vergroten van de arbeidsparticipatie in Zeeland.

Met het Taalakkoord onderschrijven partijen het belang van taal om te kunnen participeren. Het ontbreken van (digi)taalvaardigheden werkt belemmerend bij het vinden of behouden van werk. Het wegnemen van deze belemmering vergroot de arbeidsparticipatie.

Samenwerking

Naast de ZB zijn een aantal taalaanbieders, gemeenten, UWV, Welzijn Middelburg, werkgevers, Leerwerkloket Zeeland en Stichting Lezen & Schrijven aangesloten bij het Taalakkoord. Door krachten te bundelen kan het bewustzijn bij werkgevers vergroot worden om aan de slag te gaan met taal op de werkvloer en een meer toegankelijk opleidingsaanbod (formeel en non-formeel) gecreƫerd worden dat aansluit bij de vraag van werkgevers, werknemers en werkzoekende.

Er wordt nauw samengewerkt met de taalhuizen in Zeeland, waaronder ook Taalhuis Walcheren dat zowel een loket in de Bibliotheek in Middelburg als in Vlissingen heeft. Aanpak laaggeletterdheid is een speerpunt van de ZB wat haar tot logische partner van het Taalakkoord maakt.