VSBfonds start met spreekuur Donatie op Locatie in Zeeland

Gepubliceerd op: 4 september 2019 10:36

VSBfonds, een particulier vermogensfonds dat financiële steun biedt aan initiatieven voor mensen die actief willen meedoen aan de samenleving, start met Donatie op Locatie in Zeeland. Het vermogensfonds organiseert op 19 september een inloopspreekuur in de ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg.

Waar tot voor kort het meeste donatiebudget opging in de Randstedelijke gebieden, is het nu de bedoeling meer sociale projecten in de provinciale gebieden te steunen. En de provincie Zeeland is er daar één van.

Medewerkers van VSBfonds trekken daarom het land in, om in samenwerking met regionale partners zoals ZB in Middelburg te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot € 10.000,-.

Binnen twee weken na het gesprek hoort de aanvrager of ze van VSBfonds een donatie krijgen. Omdat er nog weinig initiatieven uit Zeeland bij VSBfonds binnenkomen wordt gestart met een spreekuur waar voorlichting wordt gegeven over de aanvragen die VSBfonds zoekt. Een belangrijke voorwaarde is dat de donatie van VSBfonds een deel van de financiering dekt en niet het volledige financieringsbedrag.

Heb je een mooi idee?
Heb je een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit dat hier lokaal of regionaal impact heeft? Een idee waardoor deze mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap?

Kom dan op donderdag 19 september 2019 naar het spreekuur in de ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg. En kijk of jouw project in aanmerking komt voor een aanvraag bij VSBfonds. Je kunt zonder afspraak bij ons terecht tussen 10.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 15.00 uur.

Over VSBFonds
VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Meer informatie: www.vsbfonds.nl.