Heb je een idee, kom naar de ZB!

Gepubliceerd op: 11 juni 2020 14:20

ZB biedt op verzoek van Provincie Zeeland advies en begeleiding van subsidieaanvragen ter versterking van de leefbaarheid in Zeeland.

Deze subsidieregeling versterkt de initiatiefkracht van bewoners en bedrijven en stimuleert nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen inwoners, bedrijven en overheid. De regeling is opengesteld van 4 juni - 27 november 2020 en het totaal beschikbare subsidiebedrag is €500.000. ZB-medewerkers geven advies en begeleiden jouw idee tot een volledige subsidieaanvraag. Volg op 24 juni om 14.00 uur de Webinar over deze subsidieregeling. Meer informatie en aanmelden voor de Webinar kan via dezb.nl/vestigingsklimaat.

Aanleiding
Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Waarvoor en door wie kan subsidie worden aangevraagd?
Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoeken of pilotprojecten die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid, waardoor het aantrekkelijker wordt voor (potentiële) werknemers om zich in Zeeland te vestigen. Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingen van minimaal twee partijen, waaronder ten minste één rechtspersoon (een vereniging, een stichting of een bedrijf). De aanvrager moet in Zeeland gevestigd zijn.

Meer weten?
Bekijk de voorwaarden op de website dezb.nl/vestigingsklimaat. Heb je vragen, neem dan contact op met één van de medewerkers van ZB via het e-mailadres subsidieloket@dezb.nl.