Nieuw uitleenpunt in Oost-Souburg

Gepubliceerd op: 15 december 2020 16:08

In goed overleg met Gemeente Vlissingen zal ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland vanaf januari 2021 ook in Oost-Souburg een volwaardig bibliotheek-uitleenpunt organiseren.

Verouderd

Het huidige uitleenpunt dat slechts beschikte over een beperkte verouderde collectie boeken in de Zoute Viever wordt opgeheven. Het uitleenpunt voldeed niet aan de eisen van een moderne bibliotheekvoorziening. De vrije toegang in het verzorgingstehuis was lastig en de collectie boeken sterk verouderd. Slechts enkele tientallen vooral oudere bezoekers maakten gebruik van het uitleenpunt.

Biblioservicebus

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen zal de Biblioservicebus wekelijks vanaf zaterdagmiddag 23 januari van 14.00 tot 15.00 uur in de Verlengde Kanaalstraat achter de Aldi staan met een ruime collectie die wekelijks aangevuld wordt met nieuwe titels en die ook aangevraagde materialen mee kan nemen uit de collectie van 1 miljoen titels uit de Zeeuwse Bibliotheken. De Biblioservicebus is een bestaand concept dat in alle dorpen in de gemeente Veere, Noord-Beveland en de meeste op Schouwen-Duiveland wordt ingezet. Met de bus is het nu ook in Oost-Souburg mogelijk een volledige bibliotheekvoorziening te realiseren.

Functie en aanbod

De Biblioservicebus is een rijdend ‘marktkraam’ met meer mogelijkheden dan het lenen van boeken. Inwoners kunnen elkaar in de bus ontmoeten, een praatje maken en leestips uitwisselen. De Biblioservicebus is een betrouwbare en veilige ontmoetingsplek voor ouderen en heeft een sociaal-maatschappelijke en doorverwijzende functie. Vooral eenzame en onzekere ouderen vinden bij de medewerkers van de Biblioservicebus een luisterend oor.

In de Biblioservicebus is informatie aan boord over zorg en welzijn, Taalhuis Walcheren, de taal- en computercursussen die ZB organiseert in Vlissingen en Middelburg, het Informatiepunt Digitale Overheid, de Online Bibliotheek.

Een aantal informatiemedewerkers in de Biblioservicebus heeft de training Herkennen en Doorverwijzen van laaggeletterden gevolgd. Ook vervult de bus een belangrijke taak op het gebied van leesbevordering. Medewerkers kunnen kinderen en jongeren adviseren bij het kiezen van het juiste boek. Naast deze voorziening wordt bekeken of ook de ColumBus, de onderwijsbus, in het kader van onderwijsachterstandenbeleid in Oost-Souburg ingezet gaat worden.