Kwaliteitscommissie ZB ingesteld

Gepubliceerd op: 25 januari 2018 13:17

Eind 2017 is de Kwaliteitscommissie van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland ingesteld. Deze Kwaliteitscommissie vergadert doorgaans op een centrale plek in Nederland.

Hierin hebben de volgende prominente personen zitting: Arjan Gerritsen, burgemeester van Almelo, Rob Bijl, adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag, Saskia Laseur, partner en notaris bij Van Doorne in Amsterdam en Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad en tevens Raad van Toezicht-lid van ZB. 

In de reeks aanbevelingen uit het begin 2017 verschenen evaluatierapport van KWINK-Groep over het functioneren van ZB, werd gesteld dat de in te stellen Kwaliteitscommissie de afstemming en binding van stakeholders van ZB met de organisatie zou kunnen verankeren. De Raad van Toezicht van ZB, onder voorzitterschap van Jaap Bos, kent naast de Kwaliteitscommissie ook een Audit- en een Remuneratiecommissie.