Introductie nieuw lid RvT: Arjen Bouwmeester

Gepubliceerd op: 5 juli 2021 15:59

De ZB is in mijn optiek een passend voorbeeld van een organisatie die concreet invulling geeft aan een aantrekkelijk stadsgewest. Een organisatie voor de gehele Zeeuwse samenleving waar o.a. kennis, cultuur en talentontwikkeling centraal staat. Graag lever ik hieraan een bijdrage, per 1 juli als lid van de Raad van Toezicht.

Mijn naam is Arjen Bouwmeester, opgegroeid op Walcheren en gestudeerd in Brabant. In Brabant heb ik na mijn studie nog ruim 10 jaar gewoond en gewerkt bij ICT-organisaties als Canon en KPN-Getronics. In deze periode ben ik altijd betrokken gebleven bij de ontwikkelingen in Zeeland o.a. als lid van de beroepenveldcommissie van HZ University of Applied Sciences.  

In 2013 heb ik de overstap gemaakt naar HZ, hier heb ik me ingezet om samenwerking tussen onderwijs, overheden en ondernemers vanuit onderzoek en ondernemerschap te organiseren. Sinds 2015 ben ik eindverantwoordelijk bij HZ voor marketing, communicatie en internationale relaties. Vanuit deze functie en vanuit initiatieven als Campus Zeeland en Kickoff Festival Zeeland zet ik me actief in om Zeeland en specifiek het stadsgewest aantrekkelijk te houden om te studeren, wonen en werken.