I-KNOW-HOW

Gepubliceerd op: 29 januari 2020 16:15

Op 4 februari is het ‘Wereldkankerdag’ en wordt er wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Volgens cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kregen in 2018 in Zeeland 601 mensen in de leeftijd van 15-59 jaar de diagnose kanker. ZB, Solidarity University en HZ University of Applied Sciences werken samen in het Europese Interreg project I-KNOW-HOW om nieuwe ondersteuningsservices te ontwikkelen voor werknemers met kanker, HR-professionals, werkgevers en jobcoaches. Het doel is dat werknemers met kanker sneller kunnen terugkeren in het arbeidsproces en dat deze ziekte minder vaak leidt tot werkloosheid, dan nu nog het geval is.

Over het project
I-Know-How is een Europees sociaal innovatief project om werknemers met kanker te helpen bij hun re-integratie naar werk en/of het blijven werken na de diagnose. De Engelse projectnaam I-KNOW-HOW staat voor Integrated KNOWledge & coaching service to support people with cancer in How to remain Or return to Work. Het project heeft nog een looptijd van drie jaar (tot medio 2022) en wordt gefinancierd met een Europese subsidie, verkregen uit het Interreg 2 Zeeën-programma. Naast de regio Zeeland, doen ook Zuid-Oost Engeland, Noord-Frankrijk en het Vlaamse deel van België mee aan dit project. Iedere regio werkt op eenzelfde manier aan verbeterde services, met de bedoeling om werknemers met kanker te ondersteunen bij de terugkeer in het werkproces.

Verhaallijnen
Door middel van diepte-interviews, gesprekken en werkbezoeken wordt veel informatie opgehaald uit de praktijk bij werknemers, zorgverleners, leidinggevenden, HR-professionals en jobcoaches. Door al deze informatie naast elkaar te leggen en in samenhang te bezien, ontstaan duidelijke beelden van dilemma’s en ingewikkeldheden die mensen tegenkomen als ze na hun diagnose kanker weer aan het werk gaan. Deze beelden worden vertaald naar verhaallijnen, die in een onlineservice voor alle betrokken partijen beschikbaar worden gesteld.

Met behulp van game-technologie worden verhalen driedimensionaal, visueel en interactief gemaakt. In totaal worden er per land 20 verhaallijnen uitgewerkt, die betrekking hebben op de verschillende stadia van het ziekte-en re-integratieproces en zijn gebaseerd op praktijksituaties waarin zich dilemma’s en keuzemogelijkheden voordoen. De onlineservice wordt in en met de praktijk ontwikkeld, getest en samen met de direct betrokkenen verfijnd en geoptimaliseerd. Meer informatie is te vinden op www.werkenmetkanker.eu en op de pagina Maatschappelijke projecten van ZB.