Stadsdichter Middelburg

Middelburg kent een mooie traditie als het gaat om het stadsdichterschap. Per 1 januari 2022 is Aschwin van den Abeele aangesteld als de nieuwe Stadsdichter van Middelburg.

De Stadsdichter is een poëtisch ambassadeur van de gemeente Middelburg en heeft de taak om gevraagd en ongevraagd Middelburg en lokale actualiteiten te vangen in poëzie. Ook bij officiële gebeurtenissen in de gemeente wordt de Stadsdichter vaak gevraagd om iets te schrijven en eventueel voor te dragen. Zo schrijft de Stadsdichter bijvoorbeeld traditiegetrouw altijd het nieuwjaarsgedicht dat gelijktijdig met de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester wordt gepresenteerd.

Aschwin van den Abeele, die tevens directeur-bestuurder is van Welzijn Middelburg en Poppodium De Spot, wil als Stadsdichter de Middelburgers een spiegel voorhouden, ze aan het denken zetten. Door op poëtische wijze dát te benoemen dat buiten de vanzelfsprekendheid ligt. Zaken of gevoelens die net onder de oppervlakte liggen maar grote waarde kunnen hebben voor de manier waarop we met elkaar omgaan en/of in de wereld staan. Daarnaast wil hij zich inzetten om poëzie zichtbaarder te maken in het dagelijks leven van de Middelburgers.

Eerder werk van Aschwin van den Abeele verscheen in verschillende literaire tijdschriften (waaronder het Zeeuwse Ballustrada) en bloemlezingen.