Bijzondere collecties

Een voorloper van ZB is de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. In de loop van de tijd zijn er vele verschillende boekencollecties in bruikleen ondergebracht. Bijvoorbeeld de boekerij van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en die van de Maatschappij van Geneeskunst, afdeling Walcheren. Ook de oude boekencollecties van de kerkenraden van de protestantse gemeenten van Middelburg en Vlissingen kwamen hier terecht.

Gebombardeerd

Op 17 mei 1940 overkwam de Bibliotheek een ramp: door het bombardement van Middelburg werd zij verwoest. Het geschatte aantal banden dat verloren raakte bedroeg ca. 160.000, waaronder kostbare middeleeuwse handschriften. Het deel dat behouden bleef, ca. 20.000 exemplaren, was ernstig beschadigd door vuur en bluswater.

Heropbouw

Na de bevrijding kwamen er vele schenkingen, legaten en bruiklenen binnen. Mede daardoor en door reguliere aankoop bezit ZB momenteel een flinke collectie bijzondere werken. Het zijn er nu zo'n 50.000, maar de collectie wordt nog steeds aangevuld.

Herstel oud bezit

Herstel van deze bijzondere en zeldzame collecties vereist een kostbare conservering of restauratie. In 1996 is door de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek een begin gemaakt met een 'Oud bezit'-fonds waarmee restauratieprojecten gerealiseerd kunnen worden.

Meer informatie over Restauratie

Magazijn- en kluisaanvragen

Inzien van materialen uit het magazijn of de kluis:
De collectie kostbare werken staat in het magazijn of de kluis opgesteld. Deze materialen zijn zeer kwetsbaar. Je kunt deze materialen schriftelijk opvragen bij de inlichtingenbalie op de eerste verdieping op:

  • Maandag tussen 13.00 uur en 16.30 uur
  • Dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.30 uur
  • Zaterdag tussen 10.00 uur en 15.30 uur

Service op afspraak:
Verricht je onderzoek en wil je op andere tijdstippen kostbare werken uit het magazijn of de kluis inzien, dan kan dat door minimaal twee werkdagen van tevoren een verzoek in te dienen bij de conservator.

Legitimatie is een voorwaarde. Een Bibliotheekpas geldt niet als identiteitsbewijs.

Meer informatie

Marinus Bierens, conservator bijzondere collecties, telefoon: 0118-654360