Middelburg en de Mediene: Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen

17 juni 2017 t/m 2 september 2017 | Leeshoek, eerste verdieping

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Een tentoonstelling over het Joodse leven in Zeeland

Deze tentoonstelling is officieel geopend in de ZB op vrijdag 16 juni door Burgemeester Harald Bergmann. 

Geschiedenis De geschiedenis van de Joden in Zeeland kenmerkt zich door een afwisseling van bloei en neergang, met het jaar 1942 als absolute dieptepunt. Het gedwongen vertrek van de Joden uit Zeeland in dat jaar leek het einde te betekenen van het Joodse leven in Middelburg, maar zo is het niet gegaan.    De synagoge van Middelburg, die tijdens de oorlog tot een puinhoop was vervallen, werd in volle glorie hersteld, terwijl ook de Joodse gemeente van Zeeland is herleefd. Als teken hiervan weerklinkt in de fraaie Middelburgse synagoge elke sjabbat en elke feestdag de stem van de voorzanger, die zo een brug slaat naar verleden en toekomst.   Sporen van dat verleden zijn op verschillende plaatsen in Middelburg te vinden. Ze komen in de tentoonstelling terug. Niet alleen aan de twee begraafplaatsen en de synagoge, maar ook aan de Joodse nijverheid wordt aandacht besteed. Bekende Joodse Middelburgers passeren de revue, terwijl uit oude documenten het verleden weer tot leven wordt gewekt.   Boek Middelburg en de Mediene Ter gelegenheid van de tentoonstelling is bij uitgeverij Garant een rijk geïllustreerd boek verschenen onder dezelfde titel, waarin de thema’s verder worden uitgewerkt. Auteurs van het boek zijn Arjan van Dixhoorn en K.A.D. Smelik. Tijdens de opening wordt het eerste exemplaar van dit boek aangeboden aan de burgemeester.
  Deze tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking tussen het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en het University College Roosevelt.  

BeeldLab van ZB maakte een filmpje over de expositie Middelburg en de Mediene

Daarnaas zijn er foto's over het Joods leven in Middelburg te vinden in de Beeldbank Zeeland.