Betje Wolff

20 september 2017 t/m 15 januari 2018 | Zeelandpaviljoen, 1e verdieping ZB

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

In de vitrine in het Zeelandpaviljoen.

In de vitrine in het Zeelandpaviljoen vind je dichtwerken en prozageschriften die verschenen zijn tijdens het leven van Betje Wolff (1738-1804).

Er liggen zelfs enkele manuscripten in haar eigen handschrift.

Het grootste deel van haar leven heeft ze als echtgenote en later weduwe van een predikant in het gewest Holland gewoond. Later deelde ze haar leven met haar collega Aagje Deken in Frankrijk en Holland. Toch bleef ze altijd betrokken bij de ontwikkelingen in Vlissingen, waar ze geboren was.

De Aula van ZB heeft op 16 september een andere naam gekregen: het Betje Wolff Auditorium. Hiermee is de bekendste uit Zeeland afkomstige schrijfster van de 18e eeuw in het gebouw van ZB permanent vernoemd.