Bekroonde wijsheid - tentoonstelling prijsbanden

16 november 2019 t/m 23 januari 2020 | ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

In het souterrain van ZB is een tentoonstelling te zien met prijsbanden, bijzondere boekbanden uit de 17e tot 19e eeuw.

Reeks Perfectum-Praesens-Futurum

Ter gelegenheid van de tentoonstelling is onder de zelfde titel ‘Bekroonde wijsheid’, een nieuw geïllustreerd deeltje in de reeks Perfectum-Praesens-Futurum verschenen. Het zal vanaf de opening van de tentoonstelling voor €4,95 bij de Klantenservice van ZB te koop zijn.

Prijsbanden

Van de 17e tot de 19e eeuw reikte de Latijnse School in Middelburg fraai versierde boekbanden uit als prijs aan leerlingen die ze verdienden. Het waren meestal Latijnse of Griekse gedrukte teksten, of eigentijdse boeken over de Klassieke Oudheid. Ze werden in leren of perkamenten banden gestoken, en van fraaie gouden stempelingen voorzien.
Van deze sierbanden is een aantal altijd in Zeeland gebleven of later teruggekomen. Ze worden bewaard in de kluis van ZB. Het gaat om 68 exemplaren, waarvan de oudste in 1685 als prijs uitgereikt is, en de jongste in 1866. De collectie wordt nog steeds aangevuld met nieuw verworven banden.

Tentoonstelling

De prijsbanden worden tegen de achtergrond van hun omgeving toegelicht: hoe functioneerde de Latijnse School, wie gaven er les en aan welke leerlingen werden prijzen uitgereikt? Verder staan de banden in de omgeving van prijsbanden uit andere Latijnse Scholen zowel in Zeeland als daarbuiten opgesteld, en dienen prijsbanden van andere onderwijsinstituten ter vergelijking.

Gift

Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek een gift van het Familiefonds Hurgronje ontvangen. Met dit bedrag konden alle betrokken prijsbanden bij boekrestaurator Marijn de Valk geconserveerd worden en was het ook mogelijk om deze tentoonstelling te organiseren.