AT HOME: samen bouwen samen wonen

10 oktober 2018 t/m 1 december 2018 | ZB (Souterrain, Plein en 1e verdieping), Kousteensedijk 7, Middelburg

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

De reizende expositie AT HOME, samen bouwen samen wonen van het Deutsches Architekturmuseum DAM (Frankfurt Am Main) is van 10 oktober tot en met 1 december te gast bij ZB.

De tentoonstelling laat zien dat het haalbaar is om samen met anderen zelf opdrachtgever en vormgever te zijn van je eigen woonomgeving. Met Europese voorbeelden hopen we 'zelfbouwers’ te inspireren om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en kansen te pakken. Dat geldt natuurlijk ook voor gemeenten en de bouwwereld.

Delen

Kleiner gaan wonen kan perfect samengaan met delen van ruimte om de woonkwaliteit te verhogen. Het gaat bijvoorbeeld om een gezamenlijke tuin, fietsenstalling of werkruimte voor meerdere gezinnen.

Vele vormen

Er zijn vele vormen van collectief bouwen en wonen te bedenken. Daarom is het waardevol om voorbeelden hiervan naast elkaar te zetten. In deze tentoonstelling tonen projecten uit diverse Europese steden hoe collectiviteit kan leiden tot vernieuwende oplossingen om samen te wonen. Diverse vormen van collectiviteit komen aan bod: van het samen bouwen, over het delen van voorzieningen, tot samen leven (koken, werken, spelen). Alle projecten staan garant voor kwaliteitsarchitectuur. Ze geven met een vernieuwend ruimtelijk concept antwoord op de woonwensen van hun bewoners en de eigenheid van hun locatie.

Inspirerende projecten

Wat de projecten nog meer kenmerkt: ze zijn niet gerealiseerd door projectontwikkelaars, maar door bewonersgroepen en wooncoöperaties. De basiselementen zijn: het gemeenschappelijke eigendom van gebouw/terrein, ontwerp in nauw overleg met de andere bewoners, en een keuze om bewuster samen te leven. De projecten worden tentoongesteld in plannen, maquettes en foto’s. Er is ook achtergrondinformatie te vinden over de financiering, de rechtsvormen en de vereiste planningsfases. De expositie biedt volop inspiratie en voorbeelden voor de bezoekers.

Zeeuwse projecten

Samen met ZB| Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland heeft stichting Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland, CPOZ, de tentoonstelling naar Zeeland gehaald. Omdat CPOZ dit jaar 10 jaar bestaat. CPOZ begeleidt mensen die samen met anderen in Zeeland zelf hun huis willen bouwen.

Op de eerste verdieping van ZB is een overzicht te zien van projecten die in Zeeland zijn gebouwd of waaraan nog wordt gewerkt.

TIP: Voorafgaand aan de ZB Meet Up Wonen (donderdag 29 november) vanaf 18.30 uur licht de coördinator van de st. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland (CPOZ) de expositie van Zeeuwse projecten op de eerste verdieping van ZB toe. 

Partners

DAM (Deutches Architekturmuseum) Frankfurt - www.dam-online.de
CPOZ (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland) - www.cpoz.nl
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland – www.dezb.nl