VPRO Tegenlicht Meet Up Zeeland

25 september 2018, van 19:30 tot 21:00 | ZB, Foyer (souterrain), Kousteensedijk 7, Middelburg

Kosten: geen, graag wel aanmelden via serden@dezb.nl

Op dinsdag 25 september is is de eerstvolgende Tegenlicht Meet Up Zeeland. N.a.v. de Tegenlicht uitzending op zondag 23 september. De datum is verschoven van 18 september naar 25 september i.v.m. herziening van de VPRO televisie-uitzendingen.

Voorbij de groene horizon

Wat betekent een wereld zonder fossiele brandstoffen, welke gevolgen zal de energietransitie hebben voor onze samenleving? Het gaat niet alleen over stroom uit het stopcontact, maar bijvoorbeeld ook over welke sociale veranderingen de transitie teweegbrengt.

Gasten zijn:

  • Wim Twigt van TW!GT-OM en
  • Siward Zomer van ODE Decentraal

Deze Tegenlicht MeetUp wordt georganiseerd in samenwerking met Switch, ZMf en Energie Zeeland.

Bekijk alvast dit promotiefilmpje.