Spreekuur VSBfonds: Donatie op locatie

19 september 2019, van 10:30 tot 15:00 | Johanna Kruitzaal, ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg. Tijden spreekuur: 10.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 15.00 uur

Kosten: geen

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Medewerkers van VSBfonds organiseren een spreekuur in de ZB

Omdat er nog weinig initiatieven uit Zeeland bij VSBfonds binnenkomen, wordt gestart met een spreekuur waar voorlichting wordt gegeven over de aanvragen die VSBfonds zoekt. Een belangrijke voorwaarde is dat de donatie van VSBfonds een deel van de financiering dekt en niet het volledige financieringsbedrag.

Heb je een mooi idee?
Heb je een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit dat hier lokaal of regionaal impact heeft? Een idee waardoor deze mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap?

Kom dan op donderdag 19 september 2019 naar het spreekuur bij ZB in Middelburg. En kijk of jouw project in aanmerking komt voor een aanvraag bij VSBfonds. Je kunt zonder afspraak bij ons terecht tussen 10.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 15.00 uur.