Kern met pit - Fondsenplein Meet & Match

20 januari 2018, van 09:30 tot 14:00 | ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

Kosten: geen, wel vooraf aanmelden

Bent u op zoek naar financiering of advies voor uw project of burgerinitiatief?

Al 40 jaar wordt door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij ‘Kern met Pit’ georganiseerd. Ook al enkele jaren organiseert ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland het fondsenplein Meet & Match. Beide activiteiten zijn bedoeld voor stichtingen, verenigingen en groepen burgers die een initiatief voor bijvoorbeeld een activiteit of project hebben opgezet en daarvoor op zoek zijn naar (verdere) financiering en/of advies.

Goed nieuws, beide initiatieven bundelen hun krachten!
Op zaterdag 20 januari 2018 organiseren we een gezamenlijke bijeenkomst. Deelnemers kunnen tijdens die bijeenkomst diverse workshops volgen om hun project verder te versterken en uiteraard ook hun initiatief te pitchen voor de aanwezige fondsen. Een pitch mag maximaal 1 minuut duren. Ieder fonds beoordeelt per pitch of het project kansrijk is voor financiering. Daarnaast wordt de trofeewinnaar ‘Kern met Pit’ Zeeland 2017 uitgeroepen en wordt bekend gemaakt welke ‘Kern met Pit’-projecten daadwerkelijk uitgevoerd mogen worden in 2018.

Programma
09.30-10.00 u Inloop met koffie/thee en informatiemarkt fondsen
10.00-10.30 u Plenaire aftrap (voorstellen ZB/KNHM, samenvatting KMP 2017 met filmpjes)
10.30-11.10 u Workshops deel 1
11.15-12.00 u Workshops deel 2
Thema’s:
- Maken plan van aanpak Don Monfils en Ankie Feldbrugge
- Communicatie Bart van den Heuvel
- Omgaan met de overheid Eddy de Seranno en Wilfried Boonman
- Pitch Wendy Westerlaken en Karlijn Borm
12.00-13.00 u Lunch en informatiemarkt fondsen
13.00-14.00 u Plenaire afsluiting pitches KmP 2018 en Meet & Match (fondsen) en tot slot huldiging KmP deelnemers 2017 en uitroepen trofeewinnaar Zeeland 2017).