Energy Battle Zeeland

28 februari 2018, van 19:00 tot 21:00 | ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg

Kosten: geen

Iedereen is van harte welkom om deze finale bij te wonen.

Het thema van deze Energy Battle  is ‘Duurzaam leven zonder aardgas’. Met andere woorden: hoe maak je jouw straat, school, vereniging, wijk of dorp duurzamer zonder aardgas. 

Energie Zeeland organiseert de Energy Battle, met het doel de jeugd via scholen haalbare ideeën voor energiebesparing en duurzame energie te laten bedenken. Na de voorbereidingen in de lessen vanaf oktober 2017 en de voorrondes in de klas, presenteren finalisten hun ideeën aan publiek, ouders, medeleerlingen, een jongerenjury van MBO- en HZ-studenten en een deskundige vakjury bestaande uit vertegenwoordigers van Delta, Provincie Zeeland, ZMf en ZB.

De deelnemende scholen zijn Pontes Het Goese Lyceum, locatie Bergweg met twee teams van VMBO 2e klas, Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee met een team van 2e klas Havo en Pontes Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg met een team VWO 2e klas en een team VWO 3e klas.

De vakjury en de jongerenjury kennen onafhankelijk van elkaar prijzen toe.