Energy Battle Zeeland 2018-2019

20 februari 2019, van 19:00 tot 21:00 | ZB, Auditorium, Kousteensedijk 7, Middelburg

Kosten: geen

De finale van de zesde Energy Battle Zeeland is op 20 februari 2019 in de ZB.

Zeeland zonder aardgas

Het thema van de Energy Battle is: 2045, heel Zeeland zonder aardgas. Hoe doe je dat?

Energie Zeeland organiseert de Energy Battle, met als doel bij de jeugd via scholen voor voortgezet onderwijs haalbare ideeën voor energiebesparing en duurzame energie te genereren. Na de voorbereidingen in de lessen vanaf oktober 2018 en de voorrondes in de klas, presenteren finalisten in de finale hun ideeën aan publiek, ouders, medeleerlingen, een jongerenjury van Scalda- en HZ-studenten en een deskundige vakjury van de partners van Energie Zeeland, bestaande uit vertegenwoordigers van Delta, Provincie Zeeland, ZMf en ZB.

De vakjury en de jongerenjury kennen onafhankelijk van elkaar prijzen toe.