Donatie op locatie Zeeland

27 juni 2019, van 10:00 tot 16:00 | ZB, Kousteensedijk 7, Middelburg

Kosten: geen; eerst aanmelden via onderstaand e-mailadres/tel.nr.

VSB fonds, een particulier vermogensfonds dat financiële steun biedt aan initiatieven voor mensen die actief willen meedoen aan de samenleving, start met Donatie op Locatie in Zeeland.

In samenwerking met ZB

Waar tot voor kort het meeste donatiebudget opging in de randstedelijke gebieden, is het nu de bedoeling meer sociale projecten in de provinciale gebieden te steunen. En de provincie Zeeland is er daar één van.
Medewerkers van VSBfonds trekken daarom het land in, om in samenwerking met regionale partners zoals ZB in Middelburg te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot € 10.000,-. Binnen twee weken na het gesprek hoort de aanvrager of ze van VSBfonds een donatie krijgen. Omdat er nog weinig initiatieven uit Zeeland bij VSBfonds binnenkomen wordt gestart met een spreekuur waar voorlichting wordt gegeven over de aanvragen die VSBfonds zoekt.

Heb jij een mooi idee?

Heb jij een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit dat hier lokaal of regionaal impact heeft? Een idee waardoor deze mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap? Kom dan op 27 juni 2019 tussen 10.00 en 16.00 uur op ons spreekuur in de ZB. En kijk of jouw project in aanmerking komt voor een aanvraag bij VSBfonds.

Let op: eerst aanmelden via infozeelandbrabant@vsbfonds.nl of 030 230 3306.

Meer over sponsoring