De burger de baas over eigen gezondheid en de zorg in Zeeland

21 juni 2017, van 13:00 tot 17:00 | ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg

Kosten: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

De Klankbordgroep Toekomstige Zorg Zeeland organiseert een inspiratie- en informatiebijeenkomst.

Gezondheid, positieve gezondheid, een goede gezondheid, vitaal en actief meedoen zijn belangrijke aspecten voor iedere burger. Welke rol kun je hier zelf in vervullen, welke zeggenschap heb je over het zorgaanbod en de kwaliteit van zorg. Wat zijn hierin kansen en ontwikkelingen? Bestuurders, politiek en de media spreken regelmatig over het belang van deze burgerparticipatie en burgerinitiatief.

De klankbordgroep Toekomstige Zorg heeft een voorstel uitgewerkt. De burger de baas: wat betekent dit voor medezeggenschap op het landschap van welzijn, zorg en geluk? Zij vragen u mee te denken over de contouren en zijn op zoek naar draagvlak voor de uitwerking.

ZB ondersteunt de burgerklankbordgroep Toekomstige Zorg Zeeland.

Opzet van de bijeenkomst
De volgende sprekers zijn uitgenodigd: Eeke van der Veen, auteur van het boek, De Burger de Baas en Machteld Huber iPH (Institute for Positive Health). Zij introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012.

Ook laten wij u kennismaken met twee initiatieven uit de praktijk. Op Tholen is Anna Zorgt, een initiatief waarin burgers met zorgaanbieders samenwerken en in Sluis trekken gemeenten en burgers samen op om te komen tot een leefbare en vitale gemeente. De klankbordgroep Toekomstige Zorg presenteert daarna hun opzet voor een burgerplatform.

Voor wie
De inspiratiebijeenkomst is voor ieder betrokken Zeeuw toegankelijk. Met name de advies-, dorps- en wijkraden zijn welkom en burgers die actief een steentje bij willen dragen aan een vitaal en gezond Zeeland.

Voor meer informatie over de bijeenkomst op woensdag 21 juni  kunt u contact opnemen met: Frans Zwemer, voorzitter Klankbordgroep, tel.nr.: 06 22246950 of e-mail: info@kievietshoek.nl

Aanmelden
Graag aanmelden vóór 19 juni bij: secretariaat@dezb.nl

Programma

12.30 - 13.00 uur Inloop, ontvangst koffie en thee
13.00 uur Opening en welkom door Frans Zwemer Voorzitter Klankbordgroep Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. De Burger de Baas, Eeke van der Veen, onafhankelijk voorzitter van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland en auteur van het boek, De Burger de Baas. Positieve Gezondheid, de regie over de eigen gezondheid, de rol van de burger en de zorgverlener. Machteld Huber, grondlegger van de beweging Positieve Gezondheid, iPH (Institute for Positive Health). De rol van E-Health, wat zijn kansen en mogelijkheden in de zorg en thuis.
14.30 – 15.00 uur Pauze. Koffie/thee
15.00 uur Anna Zorgt, Burgers actief Sander Westdorp Sluis Praat mee De stem van de Burger, voorstel klankbordgroep om stem van de burger in vervolgtraject te laten klinken. Frans Zwemer voorzitter Klankbordgroep Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Reacties en input voor het definitieve voorstel vanuit de aanwezigen Samenvatting en afsluiting
17.00 uur Informeel samenzijn en netwerken onder genot van hapje en drankje