Our Democratic Europe (ODE)

Het project Our Democratic Europe heeft als doel dialoog en ontmoetingen te creëren tussen jongeren, specialisten en beleidsmakers van verschillende niveaus. Zij denken samen na over Europa en de toekomst, maar tegelijk willen ze hun vrienden, andere beleidsmakers en media overtuigen van het belang van hun visie op de thema’s.  

Programma internationaal congres 18-21 mei 2017

18 mei 2017
Op donderdagavond 18 mei komt het Europese gezelschap in Middelburg aan en ontvangen we ze in de ZB. De jongeren gaan vervolgens mee naar huis met onze jongeren, voor een slaapfeestje van drie nachten.

19 mei 2017
Op vrijdag 19 mei beginnen we al vroeg met zogenaamde landenpresentaties in de Aula. Iedere Taskforce presenteert voor zijn of haar land hoe er met de deelonderwerpen 1) Energy, exit fossil fuels: let the sun shine, 2) Mobility, change the way we move: cleaner and smarter, 3) Food, change the way we produce and consume: plantpower en 4) DIY: Go Green wordt omgegaan.

Ter voorbereiding hiervan hebben alle aanwezigen de film Before the Flood van Leonardo di Caprio gezien en een eigen ‘footprint’ gemaakt.
Met deze input en de kennis die is opgedaan tijdens het regionale congres gaan de jongeren ’s middags volgens de World Café methode met elkaar in gesprek over de thema’s om op die manier tot aanbevelingen voor de politici in Brussel te komen. Aan het eind van de middag gaat het hele gezelschap met het zonnetreintje richting Vrouwenpolder voor een kennismaking met onze stranden en watersportactiviteiten.

20 mei 2017
Op zaterdag 20 mei gaan de jongeren ‘prototypen’. Ze gaan acties verzinnen waarmee ze iets goeds doen voor het klimaat en de mensen om hen heen bewustmaken van de voetafdruk die zij op de wereld achterlaten en wat eraan gedaan kan worden. Deze acties gaan ze ’s middags uitvoeren in de binnenstad van Middelburg, waarbij ze in contact komen met de inwoners. Deze tweede congresdag wordt afgesloten met een fietstocht op ons meest duurzame vervoersmiddel, de fiets. Elektrische fietsen, tandems en mountainbikes, het zal een bont gezelschap zijn.

21 mei 2017
Zondag 21 mei zwaaien we onze Europese gasten weer uit en vertrekken ze per bus naar vliegveld en trein. De opbrengst van deze dagen, in het bijzonder de aanbevelingen voor in Brussel, zullen na afloop op de wand onderaan de trap in de Foyer te zien zijn, voor ze in de ‘red case’ gaan. Op de Facebookpagina ODE Middelburg zal een beeldverslag staan van zowel het regionale congres in april als het internationale congres in mei.

Maquette Getijdenenergie maakt deel uit van de mini-expositie

Internationaal project met een jongerentaskforce in vier landen

Er zijn vier Taskforces actief: Denemarken (Herning), België (Roeselaere), Polen (Gdansk) en Nederland (Middelburg). De Taskforces bestaan uit jongeren van 15-17 jaar. Voor Middelburg zijn er jongeren afgevaardigd vanuit Nehalennia, Scheldemond en CSW. Aan het ODE project zijn ook mentoren verbonden: gedeputeerde Ben de Reu, burgemeester van Kapelle, Anton Stapelkamp en wethouder Vlissingen, Albert Vader.

De projectleiding is in handen van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Het project wordt gedragen door de bibliotheken in de diverse landen en plaatsen. Bibliotheken als voedingsbodem voor ontmoeting en gedachtevorming over o.a. maatschappelijke vraagstukken, gedragen door jongeren die nadenken over onze toekomstige wereld en onze democratische waarden.  

De Taskforce van ieder land organiseert een regionaal congres en een internationaal congres. Het thema voor Polen (februari 2017 was educatie en werkgelegenheid), het thema voor Nederland (mei 2017) is klimaatverandering en duurzaamheid, het thema voor Denemarken (november 2017) is innovatie\research & development en het thema voor België (januari 2018) is sociale uitsluiting/armoedebestrijding. Het eindresultaat van de congressen en bijeenkomsten zal bestaan uit belangrijke voorstellen, ideeën en suggesties van de jongeren op alle aandachtsgebieden. De jongeren zullen dit ‘red book’ in januari 2018 officieel overhandigen aan de Europese Commissie, tijdens het internationale congres dat dan in Roeselaere en Brussel plaatsvindt.

Foto's Gdansk en Middelburg

Contact

Jeanine Naerebout

0118 654 254

 

ODE Middelburg, Zeeuwse jongeren organiseren congres over klimaatverandering

Op zaterdag 22 april organiseerde de ODE Taskforce Middelburg een congres over klimaatverandering in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

De jongeren nodigden leeftijdsgenoten uit om mee te praten over de onderwerpen:

  • Energy, exit fossil fuels: let the sun shine,
  • Mobility, change the way we move: cleaner and smarter,
  • Food, change the way we produce and consume: plantpower
  • DIY: Go Green.

Deze thema’s worden uitgelicht in mini-tentoonstellingen op het Plein en in de Foyer van ZB tot 22 mei. Dit congres diende als voorbereiding op het internationaal congres op 19 en 20 mei in Middelburg waaraan jongeren uit Denemarken, Polen, België en Nederland meedoen.  

Meer info:

Our Democratic Europe krijgt de steun van Europe Direct en is een project binnen Erasmus+.