Producten en diensten ZB| Planbureau

 • Demografie

  Demografische cijfers vormen de basis van inzicht in tal van maatschappelijke terreinen en ontwikkelingen. ZB Planbureau verzamelt uit diverse bronnen recente en betrouwbare cijfers over de samenstelling en ontwikkeling van de bevolking in Zeeland. Deze cijfers zijn te vinden in diverse rapporten en in de databank van ZB Planbureau. In de databank kunt u zelf tabellen, grafieken en kaarten aanmaken en downloaden.

 • Ondernemen, werken en leren

  Zeeland is een regionale economie waarin de zorg, industrie en handel de meeste werkgelegenheid bieden. De industrie draagt met 20% het meest bij aan het bruto regionaal product. De zorg en de handel zijn elk goed voor een bijdrage van 10%. 

 • Wonen, verplaatsen, beleven

  Zeeland kent veel plaatsen waar het landschap voldoet aan de kenmerken van hoge aantrekkelijkheid. Bijvoorbeeld langs de kust of de kleinschalige landschappen in de Zak van Zuid-Beveland. In het bevolkingsonderzoek naar de Staat van Zeeland wordt het landschap direct buiten de kern of wijk het hoogst gewaardeerd van alle omgevingskenmerken van de woonplaats. 

 • Zorgen, participeren, bewegen

  De Nederlandse samenleving beweegt zich van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. De leuze is dat de ‘burgerkracht’ beter benut moet worden. De beperktere vangnetfunctie van de overheid wordt vooral een taak van de gemeenten. Er zal op weg naar die participatiesamenleving zorgvuldig gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en de grenzen van burgers en overheden. 

Databank ZB| Planbureau

Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor

De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor bevat cijfers over de arbeidsmarkt en het onderwijs. Door analyse van de afgelopen jaren in combinatie met feiten en cijfers en rekening houdend met trends, maken we een voorspelling van de banen en de aansluiting van het onderwijs daarop in Zeeland tot 2018.

De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor is ontwikkeld voor en in opdracht van het onderwijs, ondernemers en de overheid.

Betrokken organisaties zijn: Provincie Zeeland, de Onderwijsautoriteit Zeeland, MKB, Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de Zeeuwse gemeenten, Scalda, E’til, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en ZB| Planbureau. 

Contact ZB| Planbureau

Nieuws

 1. Kennismaking met ZB| Planbureau

  ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland bestaat één jaar! Om dit te vieren nodigen wij u graag uit voor een kennismaking met het ZB| Planbureau en het debat over de regionale kennisbehoefte op vrijdag...

  12 oktober 2016

  Bekijk details van Kennismaking met ZB| Planbureau

 2. Pesten neemt ook in Zeeland af

  Pesten neemt af, ook in Zeeland meldt ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in het kader van ‘De Week tegen het pesten’. Op maandag 19 september maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) nieuwe...

  19 september 2016

  Bekijk details van Pesten neemt ook in Zeeland af

 3. ZB voert onderzoek uit naar tweede woningbezit in Sluis

  Sinds 2014 mogen alle woningen in Sluis verkocht worden als tweede woning. Hoe dit besluit en de gevolgen ervan ervaren worden door inwoners, vindt de gemeente belangrijk.

  16 september 2016

  Bekijk details van ZB voert onderzoek uit naar tweede woningbezit in Sluis

 4. Zeeuwse tieners gezonder gewicht dan Zeeuwse kleuters

  Het merendeel van de Zeeuwse jeugd heeft een gezond gewicht, namelijk zes op de tien kleuters, zeven op de tien basisschoolkinderen en acht op de tien scholieren.

  29 augustus 2016

  Bekijk details van Zeeuwse tieners gezonder gewicht dan Zeeuwse kleuters

 5. Vijf jaar Onderwijs Autoriteit Zeeland

  Van 2010 tot 2015 heeft de pilot Onderwijs Autoriteit Zeeland plaatsgevonden. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OCW) heeft de pilot gefinancierd.

  10 augustus 2016

  Bekijk details van Vijf jaar Onderwijs Autoriteit Zeeland

 6. Nieuwe opdracht ZB| Planbureau: onderzoek tweede woningbezit Sluis

  ZB| Planbureau heeft van de gemeente Sluis de opdracht gekregen om de relatie tussen enerzijds tweede woningbezit in de kernen en anderzijds aspecten van de leefbaarheid in beeld te brengen.

  10 augustus 2016

  Bekijk details van Nieuwe opdracht ZB| Planbureau: onderzoek tweede woningbezit Sluis

 7. Maak kennis met ZB| Planbureau op 11 november 2016

  Op 11 november organiseert ZB| Planbureau een meeting met sprekers uit de wereld van economie, arbeidsmarkt, wonen, onderwijs en zorg. Maak kennis met ZB| Planbureau en ervaar wat we voor u kunnen betekenen....

  4 augustus 2016

  Bekijk details van Maak kennis met ZB| Planbureau op 11 november 2016

 8. Nieuwe ZB-ramingen arbeidsmarkt

  Iedere twee jaar maakt ZB| Planbureau ramingen van ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt. De hoofdpunten uit de nieuwe ZB-ramingen worden beschreven in nieuwsbrief nummer 6.

  21 juli 2016

  Bekijk details van Nieuwe ZB-ramingen arbeidsmarkt

 9. Informatieavond over energie en wonen

  Op 4 juli werd in de ZB de informatieavond ‘Bespaar geld en energie’ en een energiemarkt gehouden. Tijdens de avond vertelden onafhankelijke adviseurs over de financieringsmogelijkheden en het rendement...

  11 juli 2016

  Bekijk details van Informatieavond over energie en wonen

Meer nieuws

Leven in Zeeland

De nieuwe Statistische Atlas van Zeeland is verschenen. De titel luidt 'Leven in Zeeland'.

De Atlas geeft een goede inkijk in Zeeland en geeft daarmee verdieping aan landelijke publicaties van bijvoorbeeld het CBS. Per gemeente weet ZB| Planbureau hoe het er voor staat op het gebied van veiligheid, gezondheid, mobiliteit, wonen, leren, werken, zorgen, vrije tijd en leefbaarheid.

ZBpanel

ZBpanel is hét online panel voor en over Zeeland. ZBpanel onderzoekt een breed scala aan onderwerpen in Zeeland: werkgelegenheid, sport, uitgaan, vervoer, wonen, toerisme en nog veel meer.

Opdrachtgevers